Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Rok szkolny 2019/2020

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie dyplom za zajęcie VII miejsca w XV edycji konkursu na sztukę teatralną dotyczącą tematyki HIV/AIDS oraz uzależnień "HIV nie wybiera. Ty możesz"
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie dyplom za udział w XIX Edycji Szlachetnej Paczki.
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie dyplom za zajęcie I miejsca w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Chłopców.
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie dyplom za zajęcie II miejsca w Eliminacjach Strefy Wrocławskiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Chłopców.
5. Podziękowanie za zorganizowanie zbiórki dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.
6. Oliwia Lorenc dyplom za III miejsce w Turnieju Tenisowym.
7. Monika Jakubczyk dyplom za I miejsce w turnieju tenisowym.
8. Podziękowania za udział w Marszu Białej Wstążki.
9. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie dyplom za zajęcie I miejsca w XVIII Powiatowym Konkursie Przyrodniczo - Ekologicznym.
10. Daria Jarmuszczak dyplom za udział w konkursie modeli.
11. Julia Jarmuszczak dyplom za udział w konkursie modeli.
12. Olimpia Nowak Dyplom za zajęcie III miejsca w wieloboju kategorii E2 dziewcząt.
13. Patrycja Łosińska dyplom za udział w konkursie modeli.