Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Koncepcja pracy SP nr 1

 

 

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 1  w Wołowie

 

Uczy:

 

 1. Zwiększamy częstotliwość sprawdzianów i egzaminów próbnych.
 2. Przeprowadzamy testy kompetencji.
 3. Zwiększamy ilość godzin z języka polskiego i matematyki zgodnie z potrzebami uczniów.
 4. Proponujemy szeroki wachlarz kół zainteresowań oraz zespołów wyrównawczych.
 5. Organizujemy konkursy i zachęcamy uczniów do udziału w nich.
 6. Współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim – mecze matematyczne.
 7. Bierzemy udział we Wrocławskim Festiwalu Nauki.
 8. Współpracujemy z Wyższą Szkołą Oficerską.
 9. Przyznajemy uczniom nagrody: Prymus Szkoły, za najwyższy wynik uzyskany                ze sprawdzianu i z egzaminów zewnętrznych.
 10. Realizujemy programy edukacyjno – terapeutyczne „Ortograffiti” w klasach I – III SP.
 11. Uczymy oszczędności realizując program edukacji finansowej „Poznaj moc oszczędzania w SKO” zaproponowany przez PKO Bank Polski.

 

Wychowuje:

 1. Realizujemy projekty: „Z kulturą za pan brat”, „Ożywić pola” i „Znani mieszkańcy Ziemi Wołowskiej”
 2. Przeprowadzamy happeningi: bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje.
 3. Organizujemy Przegląd Pieśni Patriotycznej.
 4. Obchodzimy Święta Patronów szkoły.
 5. Realizujemy program „Bezpieczna szkoła” i „Szkoła promująca zdrowie”,                 ”Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.
 6. Podejmujemy działania proekologiczne – współpraca ze schroniskiem dla koni Tara.
 7. Pasujemy pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły.
 8. Przeprowadzamy wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz wybór Rzecznika Praw Ucznia.
 9. Przyznajemy nagrody za odwagę i godną naśladowania postawę.
 10. Uwrażliwiamy uczniów na krzywdę zwierząt  - akcja „Pomóż zwierzakowi”.
 11. Uroczyście obchodzimy święta narodowe i kościelne (inscenizacje, apele, wystawy).

 

Bawi:

 

Organizujemy:

 1. Wiosenalia.
 2. Dzień sportu szkolnego.
 3. Dyskoteki.
 4. Bal karnawałowy dla klas 0 –III SP przy orkiestrze.

 

Integruje:

 1. Współpracujemy z Kołem Terenowym Związku Sybiraków.
 2. Organizujemy bal „Grosik dla szkoły”.
 3. Aranżujemy ogniska i wycieczki klasowe.
 4. Przyznajemy tytuł „Przyjaciel szkoły”.
 5. Współpracujemy z Caritas – Szkolne Koło Caritas.
 6. Odwiedzamy pensjonariuszy Zakładu Opieki Leczniczej.
 7. Zbieramy książki i przekazujemy je sołectwom Gminy Wołów.
 8. Propagujemy czytelnictwo: „Cała Polska czyta dzieciom” i „Gimnazjaliści czytają młodszym kolegom”.
 9. Wspólnie kolędujemy – „Wieczór kolęd obcojęzycznych”.
 10. Organizujemy koncerty charytatywne dla uczniów.
 11. Uczestniczymy w wymianie uczniów: Holandia, Niemcy i Francja.
 12. Organizujemy „Piknik rodzinny”.