Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 1/2019/2020  
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołowie z dnia 16.09.2019 r. 
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
Na podstawie § 5 ust 4 Rozporządzenia MENiS z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002 Nr 46 poz. 432 ze zm.)
 
  1. 31 października 2019 r.
  2. 2 stycznia 2020 r.
  3. 3 stycznia 2020 r.
  4. 21 kwietnia 2020 r. –  egzamin ósmoklasisty
  5. 22 kwietnia 2020 r. –  egzamin  ósmoklasisty
  6. 23 kwietnia 2020 r.  – egzamin  ósmoklasisty
  7. Jeden dzień Rekolekcji Wielkopostnych
  8. 12.06.2020 r.
 

 

 


Artykuły