Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Przyjaciele szkoły

 

Przyjaciele szkoły:

1.      Witold Krochmal 2001 r.

2.      Teresa Gołębiowska 2003 r.

3.      Zygmunt Borzyński 2001 r.

4.      Jerzy Kołodziej 2003 r.

5.      Melania i Bogdan Gryczowie 2006 r.

6.      Jan Budzynowski 2006 r.

7.      Janusz Turski 2001 r.

8.      Janina Mrozek 2004 r.

9.      Paweł Pietkiewicz 2001 r.

10.  Wanda Ziembicka 2002 r.

11.  Adam Szopa 2003 r.

12.  Andrzej Matejuk 2003

13.  Jarosław Skalik 2002 r.

14.  Kazimierz Pakulski 2006 r.

15.  Helena i Zbigniew Bocianowie 2006r.

16.  Zdzisław Sobieraj 2009 r.

17.  Ryszard Brzeziński 2009 r.

18.  Wiktoria Kacalak 2009 r.

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Publicznych

w Wołowie

Regulamin przyznawania dyplomu „Przyjaciel Szkoły”.

 

 

1.      Dyplom można przyznawać osobie, która nie jest czynnym pracownikiem Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie, której znaczne zaangażowanie  w działaniach na rzecz szkoły w istotny sposób wpływa na poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

2.      Wnioski o przyznaniu dyplomu „Przyjaciela Szkoły” wraz z uzasadnieniem mogą składać przedstawiciele wszystkich organów szkoły (Dyrekcja, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski).

3.      Dyplom przyznaje Rada Pedagogiczna.

4.      Pamiątkowy dyplom „Przyjaciel Szkoły” wręcza się podczas uroczystości szkolnych.

 

 

 

Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkół Publicznych  § 40 ust.4 pkt 15.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 9 czerwca 2009 r.