Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

o szkole

Dyrekcja
Szkoły Podstawowej nr 1

DYREKTOR
mgr Urszula Wojtyło

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Danuta Grabowska

Nasza placówka składa się ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich oraz trzech oddziałów gimnazjalnych. Uczy się tutaj około 540 uczniów, pracuje 45 nauczycieli oraz 9 osób            w administracji i obsłudze.