Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Rok szkolny 2001/2002

- Maurycy Zupke - specjalna nagroda w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Lepsze środowisko - lepsza Europa" - etap wojewódzki.

- Sandra Cecota, Łukasz Malewicz, Przemysław Stępień - pierwsze miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

- Maciej Skrzyński - druga nagroda Kuratora Oświaty w konkursie plastycznym " Ja - Moja Rodzina - Moja Szkoła".

- III miejsce w mini-piłce siatkowej chłopców - etap międzypowiatowy.

- Wioletta Kuprowska - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plakatowym "Rio+10= Moje stanowisko", organizowanym przez Ministerstwo Środowiska.

- Ewa Paszkowska - I miejsce w kategorii klas 0-3 szkół podstawowych w V wojewódzkim konkursie plastycznym "Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna w zjednoczonej Europie".

- Judyta Horbacz - wyróżnienie II stopnia w VII Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim "Pegazik".

- V-VI miejsca w mini-koszykówce chłopców w finale wojewódzkim.