Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!

W związku z przedłużającymi się negocjacjami strajkowymi ZNP z rządem zachodzi obawa, że od 8.04.2019 r. (poniedziałek) rozpocznie się strajk do odwołania. W związku z tym nauczyciele i pracownicy nie podejmą pracy. Według przepisów prawa do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom wymagana jest odpowiednia ilość opiekunów. Wysyłanie dzieci do szkoły w tym okresie wiąże się z tym, że do zabezpieczenia ich pobytu pozostanie jedynie dyrektor szkoły. Istnieje ryzyko, że zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze zostaną odwołane.

Decyzję o wysłaniu dzieci do szkoły pozostawiam do uznania Rodzicom. Proszę śledzić doniesienia telewizyjne, prasowe i stronę internetową szkoły. W momencie uzyskania wiążących decyzji niezwłocznie poinformujemy Państwa w dzienniku elektronicznym.

Rodzice tych dzieci, które nie ukończyły 8 roku życia mają możliwość skorzystania   z usprawiedliwionej opieki nad dzieckiem zdrowym z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Jednocześnie informujemy, że egzaminy gimnazjalne oraz ósmoklasisty odbędą się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem:
  • egzamin gimnazjalny -   10,11,12 kwietnia 2019 r.
  • egzamin ósmoklasisty - 15,16 ,17 kwietnia 2019 r.