Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Konkurs czytelniczo - informatyczny dla klas 3 - 5

W październiku 2018r. uczniowie klas III, IV i V mogli po raz drugi uczestniczyć w konkursie polegającym na narysowaniu w programie Paint wybranego bohatera bądź dowolnej sceny z przeczytanej przez siebie książki. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do skorzystania z bogatego zbioru naszej szkolnej biblioteki, propagowanie wśród uczniów czytelnictwa, a także możliwość zaprezentowania umiejętności posługiwania się programem komputerowym Paint. Wszystkie prace zostały wykonane podczas zajęć informatycznych w obecności nauczyciela, co dawało uczestnikom jednakowe szanse i zapewniały o samodzielności wykonania poszczególnych prac. Z pośród wielu ilustracji wybrano te najciekawsze, które stworzyły wystawę pod biblioteką szkolną, a specjalnie powołana komisja wyłoniła zwycięzców. Wszystkim serdecznie gratuluję!

Organizator - Agnieszka Łysoń