Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

ZAPRASZAMY NA KONKURS !!!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs 

na "Najlepszego Czytelnika Roku 2017/2018"


REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

-Promocja czytelnictwa.
-Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
-Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.
-Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.
-Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości.
 

Zasady konkursu:

-Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
-Czas trwania konkursu - cały rok szkolny 2017/2018.
-Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki, kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Jurorzy wyłaniają czytelników w trzech kategoriach:  

Czytelnik Roku Szkoły Podstawowej klas I-III 

    Czytelnik Roku Szkoły Podstawowej klas IV-VII 

oraz  Czytelnik Roku Gimnazjum 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom. 

Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej szkole i zdobądź nagrodę !