Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Konkurs Powiatowy

IV Powiatowy Konkurs  „Bądź bezpieczny! W sieci jest mnóstwo zagrożeń” –

 rok szkolny 2016/2017

Sukcesem zakończył się udział naszych uczniów w konkursie zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołowie i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Wińsko.

W kategorii szkół gimnazjalnych drużyna w składzie: Natalia Szechnicka, Justyna Pilarska i Miłosz  Zasański z klasy Iag zajęli I miejsce za  komiks pokazujący zagrożenia wynikające z poruszania się po Internecie, zwłaszcza związane z dostępem do środków psychoaktywnych. W kategorii szkół podstawowych uczennica Milena Pietryszyn zajęła III miejsce za plakat dotyczący bezpiecznego korzystania przez uczniów z zasobów internetowych.

Konkurs przyczynił się z pewnością do zwiększenia świadomości dzieci w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w sieci. Gratulujemy zwycięzcom!!!