Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Z wizytą w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym

Wyjście klas II c i III c doPrzedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego.


16 maja 2016r. uczniowie kl. 2c i 3c zwiedzili Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne w Wołowie w ramach projektu "Nie lej wody". W pomieszczeniach przepompowni dowiedzieli się od pracowników PWiK  skąd się bierze woda w naszych kranach. Największym zainteresowaniem cieszyła się wieża ciśnień z 1912r. będąca wizytówką naszego miasta. Po powrocie do klas uczniowie układali hasła o oszczędnym gospodarowaniu wodą w domu i w szkole.