Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

GIODOwe lekcje w starszych klasach

„Nas to nie dotyczy…”; „ Ale przecież my wiemy jak się zachowywać w Internecie” ; „Każdy głupi wie co to są dane osobowe i jak je chronić” „ My to wszystko wiemy..”; „Znowu to samo”– oto kilka zdań, które często się słyszy kiedy nauczyciel na godzinie wychowawczej, na informatyce czy przy jakieś okazji, ot tak… zaczyna temat dotyczący bezpieczeństwa w sieci.

OTÓŻ DROGA MŁODZIEŻY NIC BARDZIEJ MYLNEGO.

Ślady jakie pozostawiamy w Internecie, nasza działalność  w Internecie często mówią całkiem
o czymś innym i okazuje się , że temat jest całkiem aktualny, dalej sporo nie wiemy
 i dlatego nadal należy o tym mówić i ostrzegać!!!!

Na przełomie października aż do stycznia w różnych grupach wiekowych podejmowany był temat dotyczący cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci, danych osobowych, zachowania się wobec tzw „obcych”. Celem tych zajęć było uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z portali społecznościowych, a także kształtowanie postaw świadomego i odpowiedzialnego korzystania
z zasobów. Internetowych. Lekcje miały różny charakter od pogadanki po tworzenie plakatów. Mamy nadzieję, że udało nam się przestrzec przed nieumiejętnym korzystaniem z Internetu, uczulić przed szybkim podawaniem swoim danych osobowych osobom, których nie znamy. Warto zawsze się zastanowić po co komu te informacje i po co, aż tyle.

I pamiętajmy nasze bezpieczeństwo i naszych bliskich często jest w naszych rękach