Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Kilka wskazówek

Informację zaczerpnięto ze strony http://dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-stop-cyberprzemocy

Oto kilka wskazówek związanych z tematyką bezpieczeństwa w sieci

 

Co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?

 • dbać o prywatność swoich danych osobowych,
 • nadawać swoim profilom w sieci bezpieczny status (prywatny),
 • chronić swoje hasła i loginy,
 • nie zamieszczać w sieci swoich zdjęć i filmów,
 • nie wymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi

Jak korzystać z Internetu i telefonu, żeby nie krzywdzić innych?

 • traktować innych z szacunkiem (nie wyzywać, nie obrażać, nie straszyć itp.),
 • nie zamieszczać w Internecie materiałów (filmów, zdjęć, tekstów), które mogą kogoś

skrzywdzić,

 • zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego

udziałem,

 • nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które

mogą komuś sprawić przykrość.

 

Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?

 • nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujemy w sieci,
 • zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy,
 • informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga

szkolnego, rodziców,

 • polecić ofierze cyberprzemocy kontakt np z Helpline.org.pl lub skontaktować się

z Helpline osobiście lub inną organizacją zajmującą cyberprzemocą.

 

Co robić będąc ofiarą cyberprzemocy?

 • nie odpowiadać na zaczepki w sieci,
 • domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli,
 • natychmiast szukać pomocy u kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga szkolnego,

rodziców,

 • zachowywać dowody cyberprzemocy,
 • interweniować u dostawców usług internetowych,
 • szukać pomocy w instytucjach zajmujących się cyberprzemocą