Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Projekt edukacyjny w klasie II gimnazjum pt: „EKSPERYMENTY Z WODĄ”

Grupa uczniów gimnazjum wzięła udział w realizacji projektu gimnazjalnego
pt: „Eksperymenty z wodą”. Celem projektu było zaprojektowanie i przeprowadzenie prostych doświadczeń chemicznych i fizycznych z wodą oraz wyciąganie wniosków, opisywanie i wyjaśnianie przebiegu zjawisk obserwowanych w przyrodzie. Na początku wraz z opiekunami projektu uczniowie zaplanowali  harmonogram działań. Jednym z ważniejszych elementów pracy było wybranie kilku eksperymentów, które będzie można w sposób ciekawy i czytelny przedstawić uczniom klas I – III szkoły podstawowej. Po wspólnych burzliwych rozmowach uczniowie wybrali doświadczenia i nadali im nazwy: „Ciecze nieniutonowskie”, „Olej i woda”, „Tornado w butelce:, „Doświadczenie z pieprzem”, „Wędrująca woda”, „Magia spinacza”, „Doświadczenie z wodą i butelką”, „Różnice gęstości  wody i lodu” „Nurek Kartezjusza”

 Projekt był prezentowany podczas Festiwalu Nauki, który odbył się w naszej szkole 16 grudnia 2016r.