Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Uczniowie klas trzecich gimnazjum w Centrum Edukacji Ekologicznej w Wołowie.

W grudniu uczniowie trzecich klas gimnazjum brali udział  w zajęciach w wołowskim Centrum Edukacji Ekologicznej na ul. Kościuszki. Uczniowie podzielenie na grupy uczestniczyli w zajęciach praktycznych, w czasie których oznaczali podstawowe parametry wód pochodzących z różnych źródeł (woda z kranu, woda morska, woda z Juszki, deszczówka, woda wodociągowa po awarii wodociągów). Każdy uczeń samodzielnie przeprowadzał wyznaczone badanie, następnie  wspólnie porównywano wyniki i wyciągano wnioski.  Uczniowie uczestniczyli również w części teoretycznej dotyczącej przyczyn i skutków zanieczyszczenia wód.