Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

PAŻDZIERNIKOWY PROJEKT EDUKACYJNY

"Poczytaj mi Przyjacielu" - zakończenie projektu

W październiku, jak co roku, realizowaliśmy projekt "Poczytaj mi, przyjacielu". Jest to program zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach którego gimnazjaliści czytają książki najmłodszym we wszystkich klasach I-III. Kontakt z młodszymi uczy ich budowania więzi, a publiczne wystąpienia pozwalają zyskać więcej pewności siebie. Na spotkaniach uczennice klas I gimazjum: Natalia Szechnicka, Wiktoria Grodzka, Asia Filipowicz, Nina Burdzy, czytały: Pana Kuleczkę, Przygody detektywistyczne Lassego i Mai, Żółty smok i żółty smok, Niesforny alfabet, Nowe kłopoty detektywa Pozytywki… i wiele innych tytułów. Dziewczyny samodzielnie wybierały teksty do lektury oraz opracowywały do nich pytania, gdyż każde takie zajęcia to także okazja do wspólnej rozmowy. Uczniowie bardzo pilnie słuchali, następnie odpowiadali na pytania. Każde spotkanie wypadło znakomicie -  i mali, i duzi bawili się świetnie.