Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Harmonogram działań

Termin realizacji

Zaplanowane działanie

Listopad

Zapoznanie nauczycieli z projektem.

Rada Pedagogiczna – prezentacja harmonogramu działań realizowanych w ramach projektu – przydział działań. Określenie formy realizacji.

Listopad

Lekcje ma temat Ochrony Danych Osobowych – „Twoje dane - Twoja sprawa”

Grudzień

Lekcje o ochronie danych osobowych wg napisanego scenariusza

Styczeń

Apel z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych

Luty

Tworzymy gadżety o Ochronie Danych Osobowych (zakładki do książki linijki, kartki, kostki, plany lekcji)

Marzec

Wiosenalia w klasach I-III

Kwiecień

Plakat – „Chroń swoją prywatność”

Wystawa najlepszych prac przed sekretariatem.

Kwiecień /Maj

Konkurs wiedzy o Ochronie Danych Osobowych dla klas IV - VI

Maj

Podsumowanie projektu.

Maj

Podsumowanie. Ewaluacja działań – raporty końcowe przysyłane do GIODO  z realizacji Programu w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2015/2016 oraz ew. autorskie scenariusze zajęć.

Maj

Seminarium podsumowujące realizację Programu w roku szkolnym 2015/2016.