Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Twoje dane - Twoja sprawa po raz drugi

O programie

Twoje dane Twoja sprawa

Ogólnopolski Program Edukacyjny

VII edycja

Rok szkolny 2016/2017


W roku szkolnym 2016/ 2017 nasza szkoła przystąpiła po raz drugi do kolejnej edycji programu: „Twoje dane – Twoja sprawa”. Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Celem nadrzędnych naszych działań będzie poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej. Organizatorem programu  jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Hasło tegorocznej edycji w ZSP: „Ten obcy – świat wirtualny i świat rzeczywisty