Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

28 stycznia - Dzień Ochrony Danych Osobowych

logo

28 stycznia – Dzień Ochrony Danych Osobowych.


List pani dr Edyty Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, skierowany do wszystkich uczestników programu "Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.


 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie,


w dniu 28 stycznia 2016 r. już po raz dziesiąty obchodzimy w Polsce, ustanowiony przez Radę Europy,Dzień Ochrony  Danych Osobowych. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na potrzebę ochrony swojej prywatności i danychosobowych, w  dobie rozwoju nowoczesnych technologii, zwłaszcza teleinformatycznych, i związanych z nimi potencjalnychzagrożeń.

Obchody tego corocznego święta są również okazją do zasygnalizowania najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed ochroną danych osobowych w Unii Europejskiej. Jesteśmy bowiem w przededniu uchwalenia nowego jednolitego prawa o ochronie danych osobowych, przewidzianego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych oraz dyrektywy o ochronie danych osobowych w ramach działalności policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Czeka nas ogrom prac związanych z właściwym wdrożeniem do polskiego porządku prawnego, nowych przepisów europejskich.

 

W tym roku obchody jubileuszowego X Dnia ochrony Danych Osobowych przebiegają w nowej formule - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprosił do współorganizacji obchodów tego święta szkoły wyższe, z którymi ma zawarte porozumienie o współpracy. Z tej okazji w różnych miejscach Polski odbywają się liczne konferencje poświęcone najaktualniejszym zagadnieniom dotyczącym prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Tematami tych wydarzeń jest ochrona danych medycznych, kradzież tożsamości, ochrona danych osobowych w działalności firm świadczących usługi marketingowe, nowa rola i pozycja administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), przetwarzanie danych osobowych przez kościoły i związki wyznaniowe, czy wreszcie przetwarzanie danych osobowych w środowisku Big Data. Dzięki tej nowej formule obchodów możliwe jest niemal równoczesne przedstawienie wszystkim zainteresowanym tych kilku najważniejszych i zarazem wciąż aktualnych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

 

Pamiętać przy tym należy, że zagadnienia te dotykają każdego z nas w codziennym życiu i dotyczyć będą przez całe życie, bez względu na to ile teraz mamy lat, kim jesteśmy i jaki zawód wykonujemy. Dlatego tak ważna jest edukacja w zakresie prawa do prywatności i ochrony danych prowadzona od najmłodszych lat zarówno przez rodziców, jak i szkoły i inne placówki oświatowe.

 

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych szkół i placówek oświatowych, jest wszechstronny rozwój ucznia, wykształcenie w nim umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy poprzez kreowanie potrzebnych doświadczeń i nawyków, a także uczenie odpowiedzialności za dokonywane przez siebie wybory. Zadaniem szkoły jest również wzmożenie poczucia odpowiedzialności rodziców za wychowanie pozostających pod Waszą opieką dzieci, między innymi poprzez wskazywanie na niebezpieczeństwa płynące z niekontrolowanego korzystania przez nich z sieci oraz innych zdobyczy nowoczesnych technologii.

 

Wsparciem dla tego zadania szkoły jest z powodzeniem realizowany od kilku lat przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Jego podstawowym celem jest podniesienie kompetencji pedagogów w obszarze kształtowania wśród uczniów, świadomości i wiedzy związanej z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. Program ten realizowany jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka, nieprzerwanie od 2009 roku.

 

W takim dniu, jak Dzień Ochrony Danych Osobowych staramy się wszystkim przypominać, że skuteczna ochrony danych osobowych jest procesem dynamicznym, uwarunkowanym wieloma czynnikami zmiennymi w czasie i zależnym od przestrzeni społecznej zajmowanej przez każdego z nas. I dlatego właśnie wymaga ustawicznego kształcenia i ciągłego doskonalenia umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z zagrożeniami, jakie dla prawa do prywatności i ochrony danych osobowych niesie rozwój nowoczesnych technologii. To jest zadanie dla współczesnej nowoczesnej szkoły - otwartej na nowe oferty edukacyjne i programy, i która dzięki nim jest w stanie stworzyć optymalne warunki dla realizacji tych zamierzeń. Ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” idealnie wpisuje się w realizację tej idei.

 

Co więcej, program ten był inspiracją dla uruchomionego w 2014 roku i koordynowanego przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, projektu ARCADES, pod nazwą „Wprowadzenie kwestii związanych z ochroną danych oraz prywatności do szkół w Unii Europejskiej”, który dzięki środkom Komisji Europejskiej przeniósł ideę ogólnopolskiego programu „Twoje dane – twoja sprawa…” na grunt europejski.

 

Coroczne święto Dnia Ochrony Danych Osobowych ma za zadanie uświadomić nam, jak nowoczesne technologie wpływają na nasze codzienne życie, jak cenna jest nasza prywatność i dlaczego warto jej strzec we współczesnym, szybko rozwijającym się świecie. Dzień Ochrony Danych Osobowych to również okazja do refleksji na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z osiągnięć nowoczesnych technologii i świadomie unikać zagrożeń. Dziękując za Państwa zaangażowanie z realizację obecnej edycji Programu „Twoje dane – twoja sprawa”, życzę Państwu wielu inspirujących pomysłów na inicjatywy edukacyjne, które pobudzą dzieci i młodzież do tej właśnie refleksji.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

 

Dr Edyta Bielak-Jomaa

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych