Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Stop cyberprzemocy

Apel pt. „Stop Cyberprzemocy”

 

29 stycznia 2016 uczniom gimnazjum została przedstawiona prezentacja dotycząca cyberprzemocy. Przygotowana przez uczniów „kampania” jest ściśle związana z ochroną danych osobowych. 

Apel pt. „Stop cyberprzemocy” miał na celu zaprezentowanie młodzieży zjawiska cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi poważnymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ich ofiar jak i sprawców.

Zaprezentowano filmy przedstawiające przypadki przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych. Historie przedstawione były z perspektywy ofiary, która czuje się zawstydzona, ośmieszona, upokorzona.

Cisza jaka zapanowała po przedstawionej prezentacji może sugerować, że cel został osiągnięty - uwrażliwienie młodych internautów na problem cyberprzemocy i nauczenie ich reagowania na takie sytuacje.

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.  Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów!!! Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:  

- wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,

- robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,

- publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,

- podszywanie się pod kogoś w Sieci.


Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę.


Źródło:

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/profilaktyka/

http://www.cyberprzemoc.pl/