Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

O programie

W roku szkolnym 2015/ 2016 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu: „Twoje dane – Twoja sprawa”. Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Celem nadrzędnych naszych działań będzie poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej. Organizatorem programu  jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.