Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Harmonogram działań

Termin realizacji

Zaplanowane działanie

Listopad

Zapoznanie nauczycieli z projektem.

Rada Pedagogiczna – prezentacja harmonogramu działań realizowanych
w ramach projektu – przydział działań. Określenie formy realizacji.

Listopad

Lekcje ma temat Ochrony Danych Osobowych – „Twoje dane - Twoja sprawa” – zajęcia z wychowawcą.

Grudzień

Projekt edukacyjny  - plakat pt. „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Wystawa najlepszych prac – przed sekretariatem.

Styczeń

Tworzenie masek w klasach I – III SP– awatarów

Styczeń

Tworzenie kodeksów dotyczących – ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa
w sieci.

Wystawa najlepszych prac – przed sekretariatem.

Styczeń

Apel z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych

Luty

Ulotki dotyczące Ochrony Danych Osobowych.

Luty /Marzec

Plakat – Bezpieczny Internet.

Wystawa najlepszych prac przed sekretariatem.

Marzec

Debata, może poprzedzona sondą uliczną, szkolną
na temat Ochrony Danych Osobowych.

Kwiecień

Tworzenie gier planszowych na temat Ochrony Danych Osobowych.

Kwiecień

Tworzenie transparentów o Ochronie Danych Osobowych.

Kwiecień

Spotkania ze strażą, policją, burmistrzem.

Kwiecień /Maj

Konkurs ogólnopolski dla  uczniów.

Maj

Podsumowanie projektu.

Maj

Podsumowanie. Ewaluacja działań – raporty końcowe przysyłane do GIODO
 z realizacji Programu w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2015/2016 oraz ew. autorskie scenariusze zajęć.

Maj

Seminarium podsumowujące realizację Programu w roku szkolnym 2015/2016.