Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Lekcje wychowawcze

Lekcje ma temat Ochrony Danych Osobowych – „Twoje dane - Twoja sprawa”.


W listopadzie w naszej szkole odbyły się lekcje wychowawcze na temat Ochrony Danych Osobowych. Celem lekcji było poznanie swojego prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz uświadomienie możliwości egzekwowania przedmiotowych praw;  zrozumienie pojęcia prywatności poprzez samodzielne jej definiowanie oraz  zapoznanie uczniów ze swoimi prawami określonymi 
w  ustawie o ochronie danych osobowych.  Lekcje wzbogacone były o tematyczne prezentacje multimedialne. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, pracowali w grupach. Pojawiło się wiele pytań dotyczących poruszanego problemu, głównie związanego z Internetem, przedstawiono  również sytuacje, w których dane osobowe muszą być udostępnione, a kiedy nad udostępnieniem należy się zastanowić.