Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Informacja

KOSZT OBIADÓW
W M-Cu LUTYM WYNOSI
10 dni x 5,00 = 50,-
Termin wpłat do 10.02.2020 r.
Przelew na konto szkoły nr 44 9598 0007 0200 3789 2002 0001
(w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, klasę dziecka oraz wpisać miesiąc za jaki opłata obowiązuje).