Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Informacja

KOSZT  OBIADÓW  W M-Cu STYCZNIU WYNOSI
 

19 dni x 5,00 = 95 zł

Termin wpłat do 10.01.2020 r.

Przelew na konto szkoły   

nr  44 9598 0007 0200 3789 2002 0001

(w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, klasę dziecka oraz wpisać miesiąc za jaki opłata obowiązuje).