Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Styczniowe pogadanki z rodzicami o bezpieczeństwie w sieci

11 stycznia podczas zebrań z rodzicami wychowawcy klas przeprowadzili prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Tym razem odbiorcami pogadanki byli dorośli – rodzice.

Wychowawcy spotkali się z opiekunami, aby przybliżyć im temat przestępczości internetowej, płynących z sieci korzyści i zagrożeń, a także roli dorosłych jako przewodników dzieci po wirtualnym świecie. Nauczyciele starali się uwrażliwić rodziców na potencjalne zagrożenia, jakie mogą spotkać ich pociechy podczas korzystania z licznych i cieszących się dużą popularnością portali społecznościowych. Uczestnicy spotkania mieli również okazję dowiedzieć się jak ważna w przypadku korzystania przez dzieci z Internetu jest zasada ograniczonego zaufania i mądra kontrola rodzicielska. Wychowawcy omówili też sposób postępowania w przypadku stwierdzenia cyberprzemocy i stalkingu, które w świetle prawa stanowią przestępstwa.