Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Pogadanki o bezpieczeństwie w sieci

19.02.2018r. uczniowie klasy Va mogli uczestniczyć w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w internecie, które prowadziły dla nas mł. asp. Anna Nowak - zastępca Komendanta Komisariatu w Brzegu Dolnym oraz st.sierż. Marzena Pawlik - Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Dzieci poznały zagrożenia jakie stwarza internet związane m.in. z cyberprzemocą, kontaktem z innymi użytkownikami w sieci, upublicznianiem własnego wizerunku oraz danych osobowych.