Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

wicedyrektor szkoły - mgr Danuta Grabowska