Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Nagrody Burmistrza Gminy Wołów

William Artur Ward powiedział: „Słaby nauczyciel – opowiada. Dobry nauczyciel – wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje. Genialny nauczyciel – inspiruje”.

Takimi właśnie nauczycielami są pan Paweł Feliszek i pan Jacek Iłowski. Każdego dnia wzbogacają życie swoich uczniów, pokazują im właściwą ścieżkę, przekazują wartości, którymi należy kierować się w życiu i poszukują wspólnie rozwiązań.

Dnia 15 października z rąk Burmistrza Gminy Wołów otrzymali nagrodę właśnie Ci nauczyciele, którzy przyczynili się do rozwinięcia talentów, zdolności i zainteresowań swoich wychowanków, których uczniowie uzyskali wysokie noty w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Wśród nagrodzonych byli nasi nauczyciele.

Gratulujemy