Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

OBIADY - INFORMACJA CZERWIEC 2019

 

KOSZT  OBIADÓW W MIESIĄCU CZERWCU WYNOSI:

10 dni x 5,00 = 50,-

Termin wpłat do 10.06.2019 r.

Przelew na konto szkoły nr  44 9598 0007 0200 3789 2002 0001

(w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, klasę dziecka oraz wpisać miesiąc za jaki opłata obowiązuje)