Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

KONKURS MATEMATYCZNY "KOMA"

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas 4 -6 brali udział w konkursie matematycznym KOMA. Konkurs ten ma niespotykaną formę. Nie korzysta się z wcześniejszej wiedzy, dzięki czemu jest adresowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji. Dużą trudność stanowi (zwłaszcza dla młodszych uczniów) sensowne robienie notatek i posługiwanie się nimi. Wykłady finałowe często dotyczą tego samego zagadnienia dla wszystkich poziomów edukacyjnych, co czyni niezwykle ciekawą analizę publikowanych w Internecie wyników. W obu etapach uczniowie wysłuchują ok. godzinnego wykładu z matematyki, a potem rozwiązują zadania dotyczące tego samego tematu. Mogą korzystać ze zrobionych podczas wykładu notatek. W finałach temat nie jest związany z programem matematyki szkolnej.W tym roku szkolnym tematem wykładu prowadzonego przez p. Annę Janeczek był RACHUNKEK LAMBDA.