Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Informacja

Od 1 października  2018 r. opłaty za obiady należy wpłacać na konto szkoły.
 

 Dane do przelewu:

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

 ul. Trzebnicka 14, 56-100 Wołów 

 nr  44 9598 0007 0200 3789 2002 0001 

 w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, klasę dziecka oraz wpisać miesiąc za jaki opłata obowiązuje.